Un, deux, trois
Quarte, cinq, six
Sept, huit
Neuf, dix
Onze, douze, quinze

Vingt, vingt et un
Vingt huit
Trente, trente et un
Quarante, cinquante, soixante
Soixante dix, quatre vingt, quatre vingt dix
Cent
Cent un
Deux cent
Trois cent
Mille, deux mille
Premier, second
Sixième, huitième
Dixième, cinquantième
Centième
Millième
Moja, mbili, tatu
Nne, tano, sita
Saba, nane
Tisa, kumi
Kumi na moja, kumi na mbili, kumi, na tisa
Ishirini, ishirini na moja
Ishirini na nane
Thelathini, thelathini na moja
Arobaini, hamsini, sitini
Sabini, themanini, tisini

Mia
Mia na moja
Mia mbili
Mia tatu
Elfu, elfu mbili
Ya kwanza, ya pili
Ya sita, ya nane
Ya kumi, ya hamsini
Ya mia
Ya elfu